1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nasledujúce obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.blacklabelbaits.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.blacklabelbaits.sk je Filip Pilát, Sídlo spoločnosti: P.O. Hviezdoslava 825/16, 990 01 Veľký Krtíš,  IČO:46979727 , DIČ:1085387336, IČ DPH : SK1085387336. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

2. OBJEDNANIE TOVARU

Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www.blacklabelbaits.sk a vyplnením elektronického formuláru. Objednávka musí obsahovať všetky požadované údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru kupujúcemu. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu. V prípade, že Vám do niekoľkých minút po odoslaní objednávky nepríde potvrdzujúci e-mail, bola Vaša objednávka vyplnená nesprávne a nemôže byť zrealizovaná.

3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania e-mailom, telefonicky. Stačí uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru alebo služby.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom: dobierka , prevodom penazí na účet . Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi alebo na pošte, bankový prevod – po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Slovenská sporiteľna a.s.  (0392759568/0900). Po prijatí platby odosielame tovar a o jeho odoslaní Vás informujeme. Platba v hotovosti – pri osobnom odbere (Veľký Krtíš).

5. DODACIE PODMIENKY

Predávajúci expeduje tovar kupujúcemu zvyčajne do 48 hodín od prijatia objednávky, na území Slovenskej republiky, ak nie je uvedené inak. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Predávajúci dodáva tovar prostredníctvom kurierskej služby GLS za poplatok (5,50 €) ako dobierku.

6. DODACIE PODMIENKY – CENY

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné (firma je platca DPH) . Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade zmeny ceny alebo dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť číslo faktúry, kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu a zníženú o náklady na poštovné a balné bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Formulár pre odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy nájdete TU.

8. ZÁRUKA REKLAMÁCIE

Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady, nevzťahuje sa na vady spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím výrobku alebo nesprávnym skladovaním. V prípade reklamácie nás kontaktujte telefonicky, písomne, resp. e-mailom. Tovar zašlite na našu adresu ako doporučený balík, nie na dobierku a k zásielke priložte vaše kontaktné údaje, adresu, dôvod reklamácie a doklad o nadobudnutí tovaru v našom obchode (faktúra). Reklamáciu vybavíme v čo najskoršom čase, najneskôr v zákonnej lehote 30 dní od prevzatia tovaru našou spoločnosťou.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba na účely vybavenia objednávky a pre komunikáciu so zákazníkom.